February 27th, 2007

blad

IMPORTANT!

you swedish people: read THIS and then sign THIS.

quotes from the link:

1.) "Det är först FRAs massavlyssning, som innebär att regeringen och alla myndigheter ska få avlyssna alla dina telefonsamtal och alla dina e-mail, ifall de passerar en nationsgräns. Men telefonsamtal och e-mail bryr sig inte om nationsgränser, utan tar billigaste och effektivaste vägen till mottagaren. I stort sett alla mobilsamtal och all e-mail går redan över minst en sådan gräns."

"Regeringen framhärdar i sin iver att införa massavlyssningen som ska skötas av Försvarets Radioanstalt. Idag måndag blev det känt att de i stort sett ignorerar även Lagrådets invändningar, och resultatet innebär något av ett paradigmskifte i svensk politik. Tidigare har integritetskränkande tvångsmedel - ett finare ord för "avlyssning" - bara fått användas av polisen och rättsväsendet, som en del av brottsbekämpning. Det här förslaget innebär att politiker får avlyssna medborgares kommunikation. Regeringen får beordra avlyssning av kommunikation som går över landsgränser, för att bevaka rent politiska intressen. Det har aldrig tidigare varit tillåtet i modern tid."

2.) "Sedan är det polisieringen av skiv- och filmindustrin, som Justitiedepartementet inte pratar högt om men som hörs i undertoner om man vet vad man ska leta efter. IPRED1, även känt som sanktionsdirektivet, ska göras klart i Sverige nu i vår -- i april, närmare bestämt. Justitiedepartementet har givit signaler att de tänker implementera det så att upphovsrättsbevakare som Antipiratbyrån och IFPI ges befogenheter som inte ens rättsväsendet har idag, och i praktiken gör dem till parapolisiära styrkor utanför rättsväsendets kontroll."

3.) "Sist men inte minst är det datalagringsdirektivet, som ska implementeras till sommaren. Det innebär bland annat att din mobiltelefon kontinuerligt ska pejlas in och att din mobiltelefonoperatör ska tvingas lagra en långtidshistorik över hur du har rört dig genom staden, ifall polisen vill veta. Och en lista över alla du ringt, och när, och varifrån, och SMS du skickat, och till vem. Kortfattat så upphör stora delar av meddelarskyddet och post- och telehemligheten med det här förslaget, precis som genom FRAs massavlyssning."

read more opinions on this:

SvD, Expressen, Expressen, Advokatsamfundet, Journalistförbundet