June 11th, 2008

blad

Sveriges väg mot diktatur (om FRA-lagen...)

Den 17 juni röstar Sveriges riksdag om att införa allmän avlyssning av alla svenska medborgare. Försvarets Radioanstalt (FRA) ges i uppdrag att avlyssna all kabelburen kommunikation som passerar Sveriges gränser.

Nästan all kommunikation, även inom Sverige, passerar idag gränsen och kommer därmed att avlyssnas. E-post, sms, webbtrafik, chattar och mobil- och telefonsamtal, allt analyseras. (Detta kommer att ske genom ett filter som är satt på att upptäcka "misstänkta" ord.)

Ingen domstol är inblandad. Ingen brottsmisstanke krävs. Alla behandlas som misstänkta.

Även regering och myndigheter ges befogenhet att söka i den privata kommunikationen. Lagen öppnar för nya, godtyckliga användningsområden. Materialet kan dessutom lätt missbrukas eller hamna i fel händer. Källskydd och meddelarfrihet blir tomma ord när varje kontakt med media kan vara avlyssnad.

Avlyssningen ska skydda mot odefinierade ”yttre hot”. I själva verket utgör den nya lagen i sig ett allvarligt hot mot det öppna och fria samhället.

från http://www.stoppafralagen.nu

178 riksdagsledamöter från alliansen pressas att rösta ja. Endast 4 av dessa behöver gå emot partilinjen för att förslaget ska falla.Stöd dina riksdagsledamöter att säga NEJ. Samling 17 juni kl 9.00 på riksdagsbron.

---------------------------------------

To english speakers: This is about that the swedish government will soon decide upon making a new law in Sweden. All cable-traffic that passes the border of Sweden will automatically be controlled and monitored. Certain (many) words will be noticed and information stored.

For the moment, almost all traffic passes the borders (almost all emails, all sms messages, guestbook entries, and more!). It can never be guaranteed that the information is not misused or will be used in another way in the future.

The law is absurd and would make Sweden equal to more totalitarian states around the world, where the people think twice before expressing certain words or opinions online. IT'S SO SICK IT MAKES ME PUUUUKE! And the voting is on june 17th.....

-
  • Current Mood
    pissed off pissed off