June 18th, 2008

sanakan

Citat från bra debattartikel.

Citat från Oscar Swartz debattartikel i SvD:

Från de stora operatörernas nätväxlar skall alltså kablar ansluts till ett hemligstämplat regeringsstyrt datanät som sträcker sig genom landet. Nätet innehåller hemligstämplade anläggningar som innehåller hemligstämplad datautrustning. Man vet att FRA fick jordens femte kraftfullaste superdator förra året. FRA äskar i den öppna delen av sin budget medel, så att de kan bli 900 personer. De skall expandera. Till detta nät skall en perfekt kopia av all internet och teletrafik som som passerar rikets gräns ledas in.

Det finns inga tekniska gränser för vad man kan göra med detta system. Endast resursmässiga. Den som har en kopia av trafiken samt stora budgetarför teknikinköp kan knäppa på skärmen och se vad som helst och lagra vad som helst. Systemet kan användas på varje infernaliskt vis som tänkas kan.

Allt riksdagen har gjort genom återremissen, är att uppfinna ytterligare ett par pappersregler som säger vad de där 900 personerna på avlyssningsmyndigheten FÅR göra. Det är ju närmast komiskt att läsa om hur de skall tvingas slänga bort material som är källskyddat om de råkar hitta exempelvis ett tips till en tidningsredaktion. Låt säga om maktmissbruk hos regeringen. Visst, man kan kryptera eller ses på ett café. Ännu i alla fall.

Riksdagsmännen bör be till gudarna att det inte uppstår en klick av tekniker som bestämmer sig för att övervaka och avlyssna just nästa riksdags ledamöter eller att vi inte får en regering som anser att makten utgår från dem och inte från folket. Om det kanske inte är just det vi redan har?


LÄS HELA: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1380737.svd

Jag är inte bara mörkrädd, jag mår illa. >______
  • Current Mood
    scared scared